07 novembro 2006

TOEVAL BESTAAT NIET

Je hebt het vast wel eens gehoord: toeval bestaat niet!
Wat is toeval?
Volgens het woordenboek: onvoorzien, De meeste mensen ondervinden dagelijks allerlei gebeurtenissen en komen vaak zomaar mensen tegen. Als wij ons bewust zijn van zo’n gebeurtenis of van het tegenkomen van een bepaalde persoon, zeggen wij ‘ hé, dat is ook toevallig’.Maar deze dingen gebeuren ook als we ons er niet bewust van zijn, ze gebeuren sowieso … elke dag, de hele dag door. Toeval is niet nieuw; toeval is er al zolang er mensen bestaan.
Elke gebeurtenis die een verband ergens mee had noemde men ‘toeval’: ‘daar moet je niks achter zoeken, daar moet je niks bij denken’.
En tegenwoordig ‘weten’ velen dat 'toeval' geen toeval is.
Zodra wij ons bewust zijn van 'toeval' kunnen wij ervan leren, leren de kansen die geboden worden te gebruiken.
Toeval komt bewust op ons pad om ons verder te helpen. Je moet er echter wel voor open staan.
Als we er alleen niet meer uitkomen ontmoeten we iemand die ons kan helpen.Als we iets willen uitvoeren of maken vinden we de dingen die we ervoor nodig hebben.Zelfs als iets heel onlogisch lijkt blijkt later vaak dat het nut had.
Het leuke van ‘toeval’ is dat je er op gaat vertrouwen. Als je eenmaal door hebt dat toeval geen ‘toeval’ is, dat gebeurtenissen of mensen er zijn of dat ze komen omdat jij ze nodig hebt voor je ontwikkeling.
Op den duur weet je dat het ‘toeval’ komt, je weet dat ergens iets gaat gebeuren wat jij gebruiken kunt. Mooi hè.

Sem comentários: